Aneclab s.r.o. csende Napište nám

ANECLAB s.r.o.

Aneclab

O společnosti

Akreditovaná Laboratoř Aneclab provádí komplexní analýzy pro životní prostředí, dále analýzy potravin, biologického materiálu, analýzy pro zemědělství a průmysl.

Veškerý chod laboratoře je podřízen systému jakosti. V čele systému jakosti stojí manažer jakosti, který kontroluje správnost celého systému. Systém jakosti je operativně kontrolován měřením kontrolních vzorků, které jsou vyhodnocovány regulačními diagramy.

Dalším významným kontrolním nástrojem systému jakosti je mezilaboratorní porovnávání výsledků v okružních testech.

Okružní testy

Laboratoř ANECLAB s.r.o. se pravidelně účastní okružních rozborů – mezilaboratorního porovnání - nejen v České republice, ale i v zahraničí. Počet testů a jejich rozsah svědčí o důrazu kladeném na kvalitu práce v laboratoři.

Přestože některé okružní testy jsou velmi obtížné (např. obsahy organických látek u testů IFA Tulln jsou velmi blízko mezi stanovitelnosti daného analytu), dosahuje společnost ANECLAB s.r.o. velmi dobrých výsledků. Detailní výsledky jednotlivých testů jsou k dispozici v laboratoři firmy u manažera jakosti.


Úspěšnost testů v minulých letech

Rok 2010 2011 2012 2013 2014
Úspěšnost 97% 98% 98% 97% 97%

Seznam laboratoří, jejichž okružních testů se laboratoř zúčastnila

V České republice:

ASLAB Praha
CSLAB Praha
EKOCENTRUM Ostrava
SPZI Praha, Brno
SZÚ Praha
ÚKZÚZ Brno
VŠCHT Praha
VÚANCH Ústí nad Labem

V zahraničí:

APLAC Rhodes NWS - Austrálie
AQS Baden-Württenberg - Německo
BAM Berlín - Německo
IFA Tulln - Rakousko
IRMM Gee - Belgie
Landesumweltamt Nordhein-Westfalen Německo
QM Burry - Velká Británie
VITUKI Budapešť - Maďarsko


Historické milníky

1990 Založení společnosti ANECLAB s.r.o..
1992 Akreditace dle ČSN EN 45 001. První analytická laboratoř s touto akreditací v České republice.
1995 Akreditace dle DIN EN 45 001 od nejvyššího akreditačního orgánu Německa - DAP Berlín. První analytická laboratoř s touto akreditací ve střední Evropě.
2001 Akreditace ČIA Praha a DAP Berlín dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
2012 ANECLAB s.r.o. se stává členem skupiny synlab czech s.r.o..
2015 25 let od vzniku společnosti ANECLAB s.r.o..

Služby

Laboratoř nabízí široký okruh analytických metod a s nimi spojených služeb potřebných pro analýzy všech typů vod, zemin a sedimentů, kalů, odpadů, vodných výluhů odpadů, potravin, krmiv, biologického materiálu, kosmetiky a hraček.

Odběry vzorkůOdběry vzorků

Zajištění akreditovaného odběru vzorků z celého území České republiky.

Transport vzorků do laboratořeTransport vzorků do laboratoře

Každodenní svoz vzorků z celého území České republiky.

Předání výsledků rozboruPředání výsledků rozboru

V tištěné a v elektronické formě, včetně zaslání výsledků do IS PiVo, nebo dle požadavků zákazníka.

Vyhodnocení výsledků rozboruVyhodnocení výsledků rozboru

Písemné, podle příslušných vyhlášek a zákonů, nebo podle specifických požadavků zákazníka.

Cenová nabídka šitá na míruCenová nabídka šitá na míru

Na požádání obratem vypracujeme cenovou kalkulaci s ohledem na množství poptávaných rozborů a využití skupinových cen.

Rozsah analýz

Analýzy odpadů

Rozbor výluhů odpadů dle vyhl.č. 294/2005 Sb.
Stanovení škodlivin v odpadech dle vyhl.č. 294/2005 Sb., tab.č. 10.1.
Rozbor biodegradabilních odpadů dle vyhl.č. 341/2008, tab.č. 5.1., 5.2., 5.3.

Analýzy kalů

Chemický rozbor kalů dle vyhl.č. 382/2001 Sb. - agrochemické vlastnosti.
Chemický rozbor kalů dle vyhl.č. 382/2001 Sb. – rizikové prvky, organické kontaminanty.

Analýzy sedimentů

Rozbor sedimentů dle vyhl.č. 257/2009 Sb., příl.č.1, příl.č.6.
Rozbor vytěžených sedimentů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., příl.č.9.

Analýzy kosmetických výrobků a drogistického zboží. Stanovení obsahu konzervačních látek a těžkých kovů.

 

Analýzy dle technických požadavků na hračky. Stanovení obsahu těžkých kovů.

Dle nařízení vlády č. 171/1997 Sb.

Doplňky stravy a vstupní suroviny pro doplňky stravy (nutriční hodnoty, účinné složky apod.)

 

Výživové údaje (energetická hodnota, tuky, sacharidy, bílkoviny, vlákniny, vitaminy, minerální látky).

Povinné výživové údaje* (na 100 g/100 ml), na všech potravinách vyrobených po 13. prosinci 2016.

Krmiva a zemědělské produkty.

 

Stanovení obsahu methanolu a ethanolu v alkoholických nápojích.

Vody podzemní, pitné, povrchové, balené, odpadní, vodné výluhy

Analýzy pitných vod

Úplný a monitorovací rozbor surové a vyrobené vody dle Vyhlášky č. 515/2006 Sb.
Krácený a úplný rozbor pitné vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Informativní rozbor pitné vody - individuální zdroje.
Rozbor teplé vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Analýzy balených vod

Rozbor balené vody dle Vyhlášky č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, v platném znění.

Analýzy povrchových vod

Rozbory potřebné k povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
Analýzy znečišťujících látek požadovaných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí dle Nařízení vlády č. 145/2008 a její pozdější změny v Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

Analýzy podzemních vod

Rozbory podzemních vod dle Metodického pokyny MŽP 12/2005.

Analýzy odpadních vod

Zkrácený rozbor odpadní vody (NL, CHSKCr, BSK5)
Rozbor odpadní vody dle Vyhlášky. č. 293/2002 Sb.
Rozbor odpadních vod dle podmínek platného vodohospodářského rozhodnutí.
Rozbor odpadních vod - kontrola účinnosti ČOV, lapolů.
Rozbor odpadních vod – jímky.

Analýzy zemědělských a lesních půd, zemin

Stanovení těžkých kovů, organických látek jako jsou pesticidy, PAU, aj., dle Vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Posouzení používání sedimentů na zemědělské půdě dle Vyhlášky č. 257/2009 Sb.
Chemické rozbory půdy dle Nařízení vlády č.119/2005 Sb.

Stanovení těžkých kovů v pevných emisích.Analýzy odpadů

Rozbor výluhů odpadů dle vyhl.č. 294/2005 Sb.
Stanovení škodlivin v odpadech dle vyhl.č. 294/2005 Sb., tab.č. 10.1.
Rozbor biodegradabilních odpadů dle vyhl.č. 341/2008, tab.č. 5.1., 5.2., 5.3.

Analýzy kalů

Chemický rozbor kalů dle vyhl.č. 382/2001 Sb. - agrochemické vlastnosti.
Chemický rozbor kalů dle vyhl.č. 382/2001 Sb. – rizikové prvky, organické kontaminanty.

Analýzy sedimentů

Rozbor sedimentů dle vyhl.č. 257/2009 Sb., příl.č.1, příl.č.6.
Rozbor vytěžených sedimentů dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., příl.č.9.

Kontakt

Vedoucí laboratoře:
Ing. Václav Taušek
e-mail: vaclav.tausek@aneclab.cz
tel.: 731 429 634
Manažer jakosti:
Ing. Kateřina Rottnerová
e-mail: katerina.rottnerova@aneclab.cz
tel.: 775 244 471
Zástupce vedoucího laboratoře:
Ing. Martina Mrhalová
e-mail: martina.mrhalova@aneclab.cz
tel.: 724 169 225
 

Příjem vzorků, administrativa:
e-mail: aneclab@aneclab.cz
tel.: 775 244 471
ANECLAB s.r.o.
Dolní 2, 370 04 České Budějovice
IČO: 46679456, DIČ: CZ699003979
Bank. spojení: UniCredit bank č.ú.: 2108415784/2700